Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ta itu med konflikt


print

Klubbdiskussion är värdefull för att bygga upp en laganda, men konflikter kan uppstå när leomedlemmar uttrycker olika åsikter under ett klubbmöte. Det är normalt att klubbkonflikter upplevs som hot. För att vara beredd på en sådan situation bör du:

  • Veta när och hur man ska bestämma att en medlem är fel ute, begära votering, bordlägga en diskussion eller hänskjuta en diskussion till en kommitté,
  • Be leomedlemmen att formulera den omtvistade frågan som en motion,
  • Förstå att denna leomedlem antingen vill väcka uppmärksamhet kring frågan, begära att frågan åtgärdas eller uttrycka en åsikt,
  • Låta andra leomedlemmar hjälpa till att lösa tvisten. De flesta leomedlemmar vill att det ska råda god ordning under klubbmöten. Deras medling kan vara till hjälp.
  • För in lösningen i det officiella klubbprotokollet.

Om de hanteras konstruktivt kan olika åsikter:

  • Uppmuntra till utbyte av värdefulla åsikter,
  • Stimulera intresset för en aktivitet,
  • Belysa problem,
  • Lösa upp spänningar,
  • Öka motivationen.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting