Ta itu med konflikt

Klubbdiskussion är värdefull för att bygga upp en laganda, men konflikter kan uppstå när leomedlemmar uttrycker olika åsikter under ett klubbmöte. Det är normalt att klubbkonflikter upplevs som hot. För att vara beredd på en sådan situation bör du:

Om de hanteras konstruktivt kan olika åsikter:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting