Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Kvalifikationer


print

Nominerade till leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté måste ha följande kvalifikationer:

Leomedlemmar

 • Måste vara nuvarande distrikts/multipeldistrikts leoklubbspresident som har fullgjort sina skyldigheter.
 • Distrikts leopresidenter måste vara från ett enskilt distrikt (inte ett underdistrikt till ett multipeldistrikt).
 • De måste känna till principer och procedurer för leoklubbar och leoklubbsprogrammet.
 • De måste känna till leoklubbsprogrammets resurser som kan fås från Youth Programs Department, LCI samt lokala resurser.
 • De måste kunna delta i kommittémöten flera gånger om året via webbkonferens och/eller personligen när de redan planerar att delta i ett forum eller en kongress.
 • De måste kunna hålla sig informerade om de senaste nyheterna gällande leoklubbsprogrammet.
 • De måste kunna tjäna som officiella kontaktpersoner mellan rådgivande kommittén och leodistriktet/multipeldistriktet och LCI.
 • De måste kunna tjäna som rådgivare tillsammans med Youth Programs Department när den utvärderar och planera leoaktiviteter.

Lionmedlemmar

 • Måste vara nuvarande distrikts/multipeldistrikts leoklubbspresident som har fullgjort sina skyldigheter.
 • Distrikts leolubbsordförande måste vara från ett enskilt distrikt (inte ett underdistrikt till ett multipeldistrikt).
 • De måste känna till principer och procedurer för leoklubbar och leoklubbsprogrammet.
 • De måste känna till leoklubbsprogrammets resurser som kan fås från Youth Programs Department, LCI samt lokala resurser.
 • De måste kunna delta i kommittémöten flera gånger om året via webbkonferens och/eller personligen när de redan planerar att delta i ett forum eller en kongress.
 • De måste kunna hålla sig informerade om de senaste nyheterna gällande leoklubbsprogrammet.
 • De måste kunna tjäna som officiella kontaktpersoner mellan rådgivande kommittén och distriktet/multipeldistriktet och LCI.
 • De måste kunna tjäna som rådgivare tillsammans med Youth Programs Department när den utvärderar och planera leoaktiviteter.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting