Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Kvalifikationer


print

Leo- och lionmedlemmar nominerade till leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté måste uppfylla följande kvalifikationer:

Leomedlem

 1. Vara en leomedlem som har fullgjort sina skyldigheter.
 2. Uppfylla leoklubbsprogrammets ålderskrav enligt styrelsens policymanual.
 3. Inneha goda kunskaper om principer och rutiner för leoklubbar och inom leoklubbsprogrammet.
 4. Ha aktuell kunskap om leoklubbsprogrammets resurser från Lions Clubs International, samt distriktet eller multipeldistriktet.
 5. Sammanträda med panelen flera gånger per år via konferenssamtal, webbkonferens och/eller personligen i samband med deltagande i forum, distriktsmöte/riksmöte eller kongress.
 6. Hålla sig informerad om de senaste nyheterna inom leoklubbsprogrammet.
 7. Vara rådgivare till Youth Programs Department när avdelningen utvärderar och planerar leoaktiviteter.

Leomedlemmar skall även vara en av följande:

 • Sittande eller tidigare leotjänsteman i distrikt eller multipeldistrikt. Kandidat kan komma från ett enkeldistrikt, ett multipeldistrikt eller ett distrikt i ett multipeldistrikt.
 • En sittande eller tidigare leoklubbstjänsteman (president, vicepresident, sekreterare eller kassör).

Lions

 1. Vara en lionmedlem som har fullgjort sina skyldigheter i en aktiv lionklubb.
 2. Inneha goda kunskaper om principer och rutiner för leoklubbar och inom leoklubbsprogrammet.
 3. Ha aktuell kunskap om leoklubbsprogrammets resurser från Lions Clubs International, samt distriktet eller multipeldistriktet.
 4. Sammanträda med panelen flera gånger per år via konferenssamtal, webbkonferens och/eller personligen i samband med deltagande i forum, distriktsmöte/riksmöte eller kongress.
 5. Hålla sig informerad om de senaste nyheterna inom leoklubbsprogrammet.
 6. Vara rådgivare till Youth Programs Department när avdelningen utvärderar och planerar leoaktiviteter.

Lionmedlemmar skall även vara en av följande:

 • Sittande leoordförande i distrikt eller multipeldistrikt. Kandidat kan komma från ett enkeldistrikt, ett multipeldistrikt eller ett distrikt i ett multipeldistrikt.
 • Tidigare leoordförande i distrikt eller multipeldistrikt. Kandidat måste ha varit leoordförande i distrikt eller multipeldistrikt inom de två senaste verksamhetsåren före det verksamhetsår han/hon nomineras.

 

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting