Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Ungdom  >  Leo-zonen  >  Leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté  >  Kvalifikationer

Kvalifikationer

Leo- och lionmedlemmar nominerade till leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté måste uppfylla följande kvalifikationer:

Leomedlem

 1. Vara en leomedlem som har fullgjort sina skyldigheter.
 2. Uppfylla leoklubbsprogrammets ålderskrav enligt styrelsens policymanual.
 3. Inneha goda kunskaper om principer och rutiner för leoklubbar och inom leoklubbsprogrammet.
 4. Ha aktuell kunskap om leoklubbsprogrammets resurser från Lions Clubs International, samt distriktet eller multipeldistriktet.
 5. Sammanträda med panelen flera gånger per år via konferenssamtal, webbkonferens och/eller personligen i samband med deltagande i forum, distriktsmöte/riksmöte eller kongress.
 6. Hålla sig informerad om de senaste nyheterna inom leoklubbsprogrammet.
 7. Vara rådgivare till Youth Programs Department när avdelningen utvärderar och planerar leoaktiviteter.

Leomedlemmar skall även vara en av följande:

Lions

 1. Vara en lionmedlem som har fullgjort sina skyldigheter i en aktiv lionklubb.
 2. Inneha goda kunskaper om principer och rutiner för leoklubbar och inom leoklubbsprogrammet.
 3. Ha aktuell kunskap om leoklubbsprogrammets resurser från Lions Clubs International, samt distriktet eller multipeldistriktet.
 4. Sammanträda med panelen flera gånger per år via konferenssamtal, webbkonferens och/eller personligen i samband med deltagande i forum, distriktsmöte/riksmöte eller kongress.
 5. Hålla sig informerad om de senaste nyheterna inom leoklubbsprogrammet.
 6. Vara rådgivare till Youth Programs Department när avdelningen utvärderar och planerar leoaktiviteter.

Lionmedlemmar skall även vara en av följande:

 

Nyttiga verktyg

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting