Nomineringsprocess

Nomineringar till leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté måste skickas in via officiellt nomineringsformulär, med nödvändiga namnteckningar, till Youth Programs Department på internationella huvudkontoret senast 15 augusti  varje verksamhetsår. Nomineringen skall ges till leo- och lionmedlemmar som har de rätta kvalifikationerna.

Vår Youth Programs Department samlar in nomineringsformulär för leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté och presenterar dem för kommittén för serviceaktiviteter varje verksamhetsår för slutligt val av till kommittéledamöter. Kommittén för serviceaktiviteter väljer också en lionmedlem och en leomedlem per konstitutionellt område och afrikanska kontinenten som suppleanter i den händelse en ledamot av kommittén inte kan fullgöra sin tvåårsperiod.

Leonomineringar

Klubbnivå
Leoklubbstjänstemän nomineras av sina respektive leorådgivare och av sponsorklubbens president och godkänns därefter av sittande distriktsguvernör. Endast en leoklubbspresident per enkeldistrikt eller distrikt kan nomineras per verksamhetsår.

Distriktsnivå

Nuvarande och tidigare leotjänstemän i distrikt (enkeldistrikt eller distrikt) skall nomineras av sittande leoordförande i distriktet (om tillämpligt) och godkännas av sittande distriktsguvernör. Om någon leoordförande i distriktet inte har utsetts kan kandidaten nomineras och godkännas av sittande distriktsguvernör. Enkeldistrikt och distrikt kan endast nominera en leokandidat per verksamhetsår.

Multipeldistriktsnivå
Sittande och tidigare leotjänstemän i multipeldistrikt nomineras av sittande leoordförande i multipeldistriktet (om tillämpligt) och godkänns därefter av sittande guvernörsrådsordförande. Om någon leoordförande i multipeldistriktet inte har utsetts kan kandidaten nomineras och godkännas av sittande guvernörsrådsordförande. Multipeldistrikt kan endast nominera en leokandidat per verksamhetsår.

Leonomineringsformulär

Lionnomineringar

Sittande och tidigare leoordförande i distrikt nomineras och godkänns av sittande distriktsguvernör. Enkeldistrikt och distrikt kan endast nominera en kandidat per verksamhetsår.

Sittande och tidigare leoordförande i multipeldistrikt nomineras och godkänns av sittande guvernörsrådsordförande. Multipeldistrikt kan endast nominera en kandidat per verksamhetsår.

Lionnomineringsformulär

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting