Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté


print

Leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté

Leoklubbens rådgivande kommitté är ett kommunikationssätt för leo- och lionmedlemmar att dela med sig av idéer om leoklubbsprogrammet med Lions Clubs International.

Kommittén ger leo- och lionledamöter en möjlighet att representera sina respektive områden i frågor som gäller leoklubbsprogrammet. Den har en rådgivande funktion till Lions Clubs International när den utvärderar frågor inom programmet. Frågor som påverkar programmet kommer att presenteras för Lions Clubs Internationals styrelse för övervägande och godkännande.

Leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté består av följande från varje konstitutionellt område och afrikanska kontinenten: 

•    Två lionmedlemmar
•    Två Alpha leomedlemmar
•    Två Omega leomedlemmar

Varje verksamhetsår väljs en lionmedlem, en Alpha leomedlem och en Omega leomedlem från varje konstitutionellt område och afrikanska kontinenten. Medlemmarna i panelen innehar sin respektive post i två år.
Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting