Leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté

Leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté är ett kommunikationssätt för leo- och lionmedlemmar att dela med sig av idéer om leoklubbsprogrammet med Lions Clubs International.

Kommittén ger leo- och lionledamöter en möjlighet att representera sina respektive områden i frågor som gäller leoklubbsprogrammet. Den har en rådgivande funktion till Lions Clubs International när den utvärderar frågor inom programmet. Frågor som påverkar programmet skall presenteras för Lions Clubs Internationals Youth Programs Department och/eller styrelse för övervägande och godkännande.

Leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté består av två lion- och två leomedlemmar från varje konstitutionellt område och afrikanska kontinenten. Varje verksamhetsår väljs en lion- och en leomedlem från varje område för en tvåårsperiod att tjäna som ambassadörer för leoklubbsprogrammet inom sina respektive områden.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting