Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Ungdom  >  Ungdom

Ungdom

Ett flertal program hjälper Lions att tillgodose ungdomars behov på deras hemorter.

Lions ger världens unga möjlighet att prestera, utbilda sig, ta del av och hjälpa till, både individuellt och i grupp, genom att stödja aktiviteter som identifieras som positiva verksamheter inom området ungdomsutveckling. Dessa kan innefatta:

Många lionklubbar sponsrar också scouter och organisationen stödjer partnerskap med andra ungdomsorganisationer.

Nyheter för medlemmar

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting