Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Information för synordförande


print

Anordna synserviceprojekt

Anordna synserviceprojekt i ert område genom att bli synordförande i klubben eller distriktet.  Motivera klubbar att starta serviceprojekt som:

 • Ge program och assistans till barn och vuxna som är blinda eller har nedsatt syn.
 • Främja synhälsa och ögonsäkerhet för att eliminera blindhet som kan förhindras.

Distriktets synordförande tillsätts av distriktsguvernören; multipeldistriktets synordförande tillsätts av guvernörsrådsordföranden.  Genom att samarbeta kan multipeldistriktets, distriktets och klubbens synordförande anordna effektiva serviceprojekt i sina samhällen.  

Synordförandens ansvarsområden

Fastställ mål:

 • Utvärdera effektiviteten för synprojekt på nuvarande klubb- och distriktsnivå.
 • Utveckla mål och en översiktlig handlingsplan för distriktet.
 • Skicka planen för distriktsguvernörens eller guvernörsrådsordförandens godkännande.

Kommunicera mål och projektidéer:

 • Informera klubbar genom multipeldistriktets eller distriktets webbplatser, ett öppet brev i guvernörsrådsordförandens eller distriktsguvernörens nyhetsbrev, e-postmeddelanden, brev, telefonsamtal eller personliga besök.

Inkludera nya projektidéer som kommit in från klubbar:

 • Uppmuntra klubbar att berätta om sina hörselprojekt.
 • Undvik att kopiera lokala, regionala eller nationella program.
 • Samarbeta med lokala vårdgivare för att ta fram behov på hemorten och ge de mest lämpliga tjänsterna.   

Anordna seminarier för klubbordförande.

 • Ge utbildningsresurser och information om synhälsa och ögonsäkerhet.
 • Bjud in personal inom hälsovården som talare för att motivera klubbar att delta.
 • Diskutera projekt som kan nå ut till vuxna och barn på hemorten som är blinda eller har nedsatt syn.

Ge återkoppling:

 • Ta reda på hur distriktet kan ytterligare stödja klubbar i planering av synprojekt,

Rapportera synserviceprojekt till distriktsrådet och till lokala media:

 • Dela nyheter om synprojekt med multipeldistriktets eller distriktets PR-ordförande.
 • Skicka in artiklar och foton via Lions Clubs Internationals sociala media.

Resurser på webbplatsen

Ett antal resurser finns till hands för att hjälpa dig i rollen som synordförande.

LCIF:s anslagsmedel

Mer information om SightFirst-anslag

Utmärkelser

Multipeldistriktets och distriktets ordförande och klubbar kan få utmärkelser som erkännande för synbevarande service, information och hjälpinsatser:

 • På organisationens uppdrag kan guvernörsrådsordförande och distriktsguvernören dela ut en utmärkelse till multipeldistrikts eller distrikts synordförande som visat framstående ledarskap genom att främja programmet för syninformation och hjälpinsatser och uppfyllt multipeldistriktets eller distriktets utmärkelsekriterier.
 • På organisationens uppdrag kan distriktsguvernören dela ut Utmärkelsen Excellence in Effort till en klubb i distriktet som har varit mest aktiv med synprojekt och -aktiviteter.

Kontakta oss

Service Activities Division
Lions Clubs International
300 W 22nd Street, Oak Brook, IL  60523-8842  USA
Programs@lionsclubs.org


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting