Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Syn och hörsel  >  Syn  >  Information för synordförande

Information för synordförande

Anordna synserviceprojekt

Anordna synserviceprojekt i ert område genom att bli synordförande i klubben eller distriktet.  Motivera klubbar att starta serviceprojekt som:

Distriktets synordförande tillsätts av distriktsguvernören; multipeldistriktets synordförande tillsätts av guvernörsrådsordföranden.  Genom att samarbeta kan multipeldistriktets, distriktets och klubbens synordförande anordna effektiva serviceprojekt i sina samhällen.  

Synordförandens ansvarsområden

Fastställ mål:

Kommunicera mål och projektidéer:

Inkludera nya projektidéer som kommit in från klubbar:

Anordna seminarier för klubbordförande.

Ge återkoppling:

Rapportera synserviceprojekt till distriktsrådet och till lokala media:

Resurser på webbplatsen

Ett antal resurser finns till hands för att hjälpa dig i rollen som synordförande.

LCIF:s anslagsmedel

Mer information om SightFirst-anslag

Utmärkelser

Multipeldistriktets och distriktets ordförande och klubbar kan få utmärkelser som erkännande för synbevarande service, information och hjälpinsatser:

Kontakta oss

Service Activities Division
Lions Clubs International
300 W 22nd Street, Oak Brook, IL  60523-8842  USA
Programs@lionsclubs.org

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting