Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Vita käppen-dagen


print

Vita käppen-dagen och andra informationsprojekt

På er lokala Vitakäppendag, samla klubben och samarbeta med lokala skolor, samhällsorganisationer för de blinda för att informera allmänheten om de blindas och synskadades strävanden, hopp och förmågor.

  • Ordna ett evenemang som framhåller lika förmågor och talanger bland blinda, synskadade eller dövblinda.
  • Ordna med en talare som upplyser allmänheten om lagar för vita käppen.
  • Kräv ljudsignaler på trafikljus och andra säkerhetsanordningar.
  • Ordna så att en person som använder den vita käppen visar skolbarn hur man använder den och fördelarna med den.

Resurser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting