Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Syn och hörsel  >  Syn  >  Speciella datum och evenemang  >  Synundersökningar

Synundersökningar

Synundersökningar görs för att skilja mellan dem som har och inte har synproblem.  Resultat av syndersökningen kan ge indikation på potentiella behov av ytterligare bedömning.  Samarbeta med sjukvårdspersonal för att genomföra gemensamma undersökningsevenemang.  Synundersökning är ingen ersättning för en komplett ögon- och synbedömning av en ögonläkare.

Anordna en hörselundersökning

Anordna en synundersökning

Uppföljning efter undersökning

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting