Vita käppen-dagen

Vita käppen-dagen och andra informationsprojekt

På Vita käppen-dagen hjälper Lions till att informera allmänheten om de blindas och synskadades strävanden, hopp och förmågor. I sina strävanden att föra de blindas, synskadades eller dövblindas talan kan lionklubbar:

Vita käppen-resurser

Insamlingsevenemang

Lions kan anordna insamlingsevenemang som de ofta kallar Vita käppen-insamlingar.  Pengar som samlats in används till supportprogram och service till blinda eller synskadade samt för synbevarande åtgärder.  Som frivilliga tycker lionmedlemmar om att arbeta tillsammans för att bemöta behov på sina hemorter.  Lionmedlemmarna bestämmer själva vilka projekt som passar dessa behov och när och hur de bäst kan bemöta dem.

Insamlingsrekvisita

E-posta: clubsupplies@lionsclubs.org för att fråga om Lions Vita käppen-dekaler och insamlingslådor.

För mer information, e-posta till Health & Children's Services Department på internationella huvudkontoret på: programs@lionsclubs.org

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting