Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Synundersökningar

print
flicka får synundersökning

Synundersökningar är avsedda att kontrollera synen eller synskärpan.

Synskärpa registreras som en brytning, t.ex. 1,0. Det betyder att en person kan läsa en rad bokstäver av en viss storlek på ett visst avstånd.

Synundersökningar görs för att skilja mellan dem som har och inte har synproblem. Resultat av syndersökningen kan ge indikation på potentiella behov av ytterligare bedömning. Synundersökning är ingen ersättning för en komplett ögon- och synbedömning av en ögonläkare.

Lions Clubs synundersökning

Lionklubbar utför ofta gratis synundersökningar för barn och vuxna. En del liondistrikt har egna bussar för synundersökningar. I andra fall kan klubbar ordna så att ögonspecialister på lokala sjukhus eller vårdcentraler kan utföra undersökningarna. Lionmedlemmar som arbetar inom synvård kan också utföra synundersökningar.

Barn bör testa sin syn vid tre års ålder. Tecken på synrubbningar hos barn kan vara:

  • Försök att borsta bort dålig syn,
  • Blinkar mer än vanligt,
  • Gnuggar sig ofta i ögonen,
  • Skelar vid fokusering på avlägsna saker,
  • Rynkar pannan ofta eller lutar huvudet åt ett visst håll,
  • Snubblar på små saker,
  • Ljuskänslighet,
  • Röda, svullna eller skorptäckta ögonlock,
  • Återkommande vaglar i ögonen,
  • Inflammerade eller rinnande ögon.

Mer information om synvård och olika ögonsjukdomar finns hos American Optometric Association och The Canadian Association of Optometrists eller sammanslutningar för optiker eller ögonläkare på er hemort.

Läs mer om InfantSEE, ett allmän vårdprogram i USA, som gör omfattande bedömningar av barn under deras första levnadsår som en gratistjänst.

För mer information

Health and Children's Services
Lions Clubs International
300 W 22nd Street
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA
E-post: programs@lionsclubs.org

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting