Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Information för synordförande

print

De blindas riddare

Målbeskrivningen för Lions program för synbevarande, information och åtgärder är:

Att tillhandahålla program och assistans som hjälper blinda och synskadade personer samt att arbeta för att eliminera blindhet som kan förebyggas och botas.

Ordförandens roll

Distriktsordförande

Tillgängliga publikationer, CD- och DVD-skivor

Resurser online

Synevenemang

Utmärkelser

Exempel på Lions synvårdstjänster: 

Synordförandens roll

Synordföranden hjälper till att starta och genomföra projekt som ger assistans som hjälper blinda och synskadade barn och vuxna och som främjar kännedom om hur blindhet kan förhindras. Ordföranden hjälper till med den motivation och det stöd som behövs för att uppmuntra klubbar och distrikt att delta i synrelaterade projekt. Han eller hon är ordförande under ett år och tillsätts av guvernörsrådsordförande på multipeldistriktsnivå och distriktsguvernören på distriktsnivå. Ordförandens ansvar innefattar:

 • Sätta upp mål, Utvärdera effektiviteten i nuvarande synrelaterade projekt för blinda på klubb- och distriktsnivå. Utveckla mål och en övergripande distriktsplan, bland annat procedurer som behövs för att genomföra planen. Efter godkännande av distriktsguvernören skickar och kommunicerar han eller hon planen via distriktets webbplats, ett öppet brev i distriktsguvernörens nyhetsbrev, e-post, personliga brev, telefonsamtal eller personliga besök.
 • Inkludera nya projektidéer som kommit in från klubbar. Generera deltagande genom nya projekt och aktiviteter för blinda, och utöka samtidigt befintliga lokala, regionala eller nationella program. Samarbeta med lokala vårdgivare och organisationer för att ta fram behov på hemorten och ge de mest lämpliga tjänsterna.
 • Anordna seminarier och workshops för att ge utbildning och information om synbevarande och arbeta med dem som är blinda eller synskadade. Bjuda in personal inom synvård som talare för att motivera klubbar att delta i synrelaterade projekt.
 • Informera klubbar om tillgängliga synrelaterade resurser för blinda i distriktet och multipeldistriktet.
 • Rapportera synrelaterade aktiviteter till distriktsrådet och till lokala media tillsammans med distriktets PR-ordförande. 

Distriktsordförande

Distriktsordförande ska känna till:

Tillgängliga publikationer, CD- och DVD-skivor

 • Lions Recycle For Sight informationssats (KITFRS), endast på engelska: innehåller färdiga exempel på reklammaterial för att öka kännedomen om era insatser för insamling av glasögon, med bland annat en trevlig affisch, informationsbroschyr, fönsterdekal, m.m. Reklammaterial kan beställas till självkostnadspris i önskat antal.

 • Lista över Lions ögonbanker: Stöd er lokala ögonbank och gör reklam för donation av hornhinnor.

 • "Synundersökning med vidgad pupill" på DVD (DEEDVD), endast på engelska och spanska, är en 12 minuter lång film som betonar vikten av synundersökning med vidgad pupill för att upptäcka diabetesretinopati som drabbar diabetiker. Lämplig att titta på vid lioninterna och lokala evenemang. Klicka här för att köpa den via beställningsformuläret.

 • LCI samarbetar med The National Eye Institute's National Eye Health Education Program (NEHEP) för att sammanställa material om ögonhälsa.  Detta material är utmärkt att använda för att informera om ögonhälsa vid hälsomässor och andra evenemang.  Valt för den första fasen med gemensamt varumärke är NEHEP:s See Well for a Lifetime Toolkit -- Vision and Aging:

  • Göra synen till en hälsoprioritering (för introducering på internationella kongressen i Seattle)

  • Åldersrelaterade ögonsjukdomar och tillstånd (blir tillgänglig i slutet av verksamhetsåret 2011 - 2012),

  • Nedsatt syn, (blir tillgänglig i slutet av verksamhetsåret 2011 - 2012),

Gratis synvårdsmaterial för lionklubbar i USA: Utöver de ovan beskrivna resurserna under gemensamt varumärke har National Eye Institute ett brett utbud material för synvård och ögonsjukdomar.  Katalogen med material finns på webbplatsen.  Beställningar kan skickas via e-post till Kym Collins eller Rosie Janiszewski eller via telefon 301 496 5248.  Du måste ange att du är lionmedlem för att erhålla materialet utan kostnad.

Resurser online

 • Synpartnerskap: ladda ner utbildningsmaterial och resurser som gör folk medvetna och som kan motverka blindhet.
 • Syn och hörsel, nyhetsbrev: skickas via e-post till registrerade synordförande och andra lionmedlemmar intresserade av synrelaterade aktiviteter. Klicka här för att komma med på utskickslistan.
 • Lions Newswire: håll dig uppdaterad med de senaste meddelandena och programinformationen från Lions. 
 • Lions utbildningscenter: kurser online för att utveckla färdigheter för en framgångsrik ledarskapsroll.
 • PR-verktyg: servicemeddelanden (PSA:er), mallar för pressmeddelanden, tryckta annonser och andra verktyg som kan öka medvetenheten bland allmänheten om era klubb- och distriktsaktiviteter.
 • Lion-till-Lion: resursassistansdatabas som ger Lions ett effektivt sätt att kommunicera lokalt och internationellt, och gör att de kan samarbeta med humanitära projekt.  Lions kan erbjuda att donera eller skicka beställningar på resurser, material och frivilligassistans.

Synevenemang

Utmärkelser

På uppdrag av föreningen kan följande utmärkelser delas ut varje budgetår:

 • Utmärkelsen Excellence in Effort: distriktsguvernören delar ut detta diplom till den klubb eller det distrikt som varit mest aktiv(t) med synrelaterade aktiviteter.
 • Distriktsordförandens utmärkelse - synbevarande, information och åtgärder: distriktsguvernören delar ut detta diplom till den synordförande i distriktet som visat framstående ledarskap genom att främja och stödja nya och befintliga synvårdsprogram i distriktet.
 • Multipeldistriktsordförandens utmärkelse - synbevarande, information och åtgärder: guvernörsrådsordföranden delar ut detta diplom till den multipeldistriktsordförande för synfrågor som visat mest framstående ledarskap genom att främja och stödja nya och befintliga synvårdsprogram i multipeldistriktet.   

Exempel på Lions synvårdstjänster:  

 • Gå samman med lokala ögonspecialister eller organisationer för att utföra undersökningar av syn, glaukom och grå starr.
 • Samarbeta med lokala förskolor och skolor med synundersökningar.
 • Presentera ett lokalt kampanjprogram om synhälsa och -säkerhet.
 • Främja och stödja kampanjen SightFirst.
 • Ge stöd till ett rekreationsläger för vuxna och barn med synnedsättningar.

Kontakta oss

Ordförande uppmuntras att skicka information och bilder av lyckade synrelaterade projekt till Health and Children's Services Department. För mer information om något av ovanstående program eller publikationer, kontakta.

Health and Children’s Services Department 
Lions Clubs International
300 W 22nd Street
Oak Brook,  Illinois 60523-8842 USA
E-post: programs@lionsclubs.org

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting