Information för synordförande

De blindas riddare

Målbeskrivningen för Lions program för synbevarande, information och åtgärder är:

Att tillhandahålla program och assistans som hjälper blinda och synskadade personer samt att arbeta för att eliminera blindhet som kan förebyggas och botas.

Ordförandens roll

Distriktsordförande

Tillgängliga publikationer, CD- och DVD-skivor

Resurser online

Synevenemang

Utmärkelser

Exempel på Lions synvårdstjänster: 

Synordförandens roll

Synordföranden hjälper till att starta och genomföra projekt som ger assistans som hjälper blinda och synskadade barn och vuxna och som främjar kännedom om hur blindhet kan förhindras. Ordföranden hjälper till med den motivation och det stöd som behövs för att uppmuntra klubbar och distrikt att delta i synrelaterade projekt. Han eller hon är ordförande under ett år och tillsätts av guvernörsrådsordförande på multipeldistriktsnivå och distriktsguvernören på distriktsnivå. Ordförandens ansvar innefattar:

Distriktsordförande

Distriktsordförande ska känna till:

Tillgängliga publikationer, CD- och DVD-skivor

Gratis synvårdsmaterial för lionklubbar i USA: Utöver de ovan beskrivna resurserna under gemensamt varumärke har National Eye Institute ett brett utbud material för synvård och ögonsjukdomar.  Katalogen med material finns på webbplatsen.  Beställningar kan skickas via e-post till Kym Collins eller Rosie Janiszewski eller via telefon 301 496 5248.  Du måste ange att du är lionmedlem för att erhålla materialet utan kostnad.

Resurser online

Synevenemang

Utmärkelser

På uppdrag av föreningen kan följande utmärkelser delas ut varje budgetår:

Exempel på Lions synvårdstjänster:  

Kontakta oss

Ordförande uppmuntras att skicka information och bilder av lyckade synrelaterade projekt till Health and Children's Services Department. För mer information om något av ovanstående program eller publikationer, kontakta.

Health and Children’s Services Department 
Lions Clubs International
300 W 22nd Street
Oak Brook,  Illinois 60523-8842 USA
E-post: programs@lionsclubs.org

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting