Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Synvårdsservice

print

Lions Clubs synvårdstjänster hjälper till att förhindra blindhet

Lions har gjort sig känt för sin hjälp till personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Dessa hängivna synvårdstjänster för blinda startade år 1925. Under en av Lions internationella kongresser utmanade Helen Keller, en kvinna som varit blind och döv sedan barndomen, lionmedlemmarna att bli De blindas riddare i kampen mot mörkret. Medlemmarna antog Kellers utmaning

I dag är lionklubbar i hela världen engagerade inom ett flertal synvårdstjänster och synrelaterade områden för att hjälpa till att förhindra blindhet.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting