Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Syn och hörsel  >  Syn  >  Synvårdsservice  >  Synvårdsservice

Synvårdsservice

Lions Clubs synvårdstjänster hjälper till att förhindra blindhet

Lions har gjort sig känt för sin hjälp till personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Dessa hängivna synvårdstjänster för blinda startade år 1925. Under en av Lions internationella kongresser utmanade Helen Keller, en kvinna som varit blind och döv sedan barndomen, lionmedlemmarna att bli De blindas riddare i kampen mot mörkret. Medlemmarna antog Kellers utmaning

I dag är lionklubbar i hela världen engagerade inom ett flertal synvårdstjänster och synrelaterade områden för att hjälpa till att förhindra blindhet.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting