Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions ögonbanker och hornhinnetransplantationer

print

Lions ögonbanker uppfyller värdefulla synräddande funktioner, såsom att ta hand om förvara frisk ögonvävnad för hornhinnetransplantationer och forskning. Yrkeskunnig personal på ögonbanken tar vara på, utvärderar och delar ut vävnad från människoögon för att återställa syn och bedriva forskning och utbildning. Ögonkirurger förlitar sig på ögonbanker för att få ögonvävnad till synräddande ingrepp (såsom hornhinnetransplantationer) på personer med ögonsjukdomar eller ögonskador.

Lions har givit stöd till ögonbanker i nästan 65 år. I dag finns det mer än 60 officiella Lions ögonbanker runtom i världen.

En Lions ögonbank är en ideell organisation som:

  • Drivs inom ramen för Lions Clubs Internationals styrelsepolicy för detta program,
  • Är sponsrad av en lionklubb, ett distrikt eller multipeldistrikt,
  • Har en etablerad arbetsrelation med en medicinsk institution,
  • Uppfyller statliga standards för medicinsk praktik och utbildning,
  • Kan samordna Lions ekonomiska stöd för synräddande hornhinnetransplantationer.

Lionklubbar och allmänheten har möjlighet att inneha en nyckelroll i stödjandet av Lions ögonbanker:

  • Lions ögonbanksvecka,
  • Världssyndagen ger möjlighet att fokusera på Lions ögonbanker och hornhinnedonation.
  • Engagera er under hela året!  Olika länder har en särskild dag, vecka eller månad för att betona hornhinnedonation.  I USA är exempelvis mars "Månaden för ögondonationskampanj".
  • Delta i insamlingsevenemang för Lions ögonbank.

Resurser för lionmedlemmar:

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting