Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Syn och hörsel  >  Syn  >  Synvårdsservice  >  Lions ögonbanker och hornhinnetransplantationer  >  Lions ögonbanker och hornhinnetransplantationer

Lions ögonbanker och hornhinnetransplantationer

Lions ögonbanker uppfyller värdefulla synräddande funktioner, såsom att ta hand om förvara frisk ögonvävnad för hornhinnetransplantationer och forskning. Yrkeskunnig personal på ögonbanken tar vara på, utvärderar och delar ut vävnad från människoögon för att återställa syn och bedriva forskning och utbildning. Ögonkirurger förlitar sig på ögonbanker för att få ögonvävnad till synräddande ingrepp (såsom hornhinnetransplantationer) på personer med ögonsjukdomar eller ögonskador.

Lions har givit stöd till ögonbanker i nästan 65 år. I dag finns det mer än 60 officiella Lions ögonbanker runtom i världen.

En Lions ögonbank är en ideell organisation som:

Lionklubbar och allmänheten har möjlighet att inneha en nyckelroll i stödjandet av Lions ögonbanker:

Resurser för lionmedlemmar:

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting