Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions synvårdsprogram (LEHP)


print

Lions LEHP-logotyp

Lions synvårdsprogram (LEHP) är ett samhällsbaserat utbildningsprogram som gör det möjligt för lionmedlemmar att främja god syn och informera allmänheten om orsaker till blindhet som kan förhindras.

Målen för LEHP

  • Uppmuntra till tidig upptäckt och snabb behandling av diabetesrelaterad ögonsjukdom, glaukom och åldersrelaterad makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken), samt lämplig behandling av nedsatt syn.
  • Hjälpa till att utbilda personer i riskzonen för ögonsjukdom och uppmuntra dem att söka lämplig behandling.
  • Etablera samhällsaktiviteter som främjar kännedomen om synvård.  Aktiviteterna kan bestå av att dela ut material om synvård på lämpliga platser (läkarmottagningar, äldreboende, skolor, ungdomsgrupper, hälsomässor och andra platser), genomföra synundersökningar och erbjuda presentationer om synvård.
  • Öka kännedomen om nätverk med synvårdsorganisationer som arbetar med diabetesrelaterad ögonsjukdom, glaukom, åldersrelaterad makuladegenerering samt nedsatt syn.  Lokalt samarbete med dessa organisationer kan vara användbara resurser för lionmedlemmar som är intresserade av att informera om ögonhälsa och orsakerna till synförlust som kan förebyggas.

I samarbete med National Eye Institute/National Eye Health Education Program (NEI/NEHEP), är LEHP:s material perfekt för er lokala synvårdsutbildning, hälsomässor och föredrag. 

  • Välj material från tre fantastiska program.
  • Alla resurser kan laddas ner och skrivas ut lokalt; eller kan beställas i större antal till en blygsam kostnad. Det kan ta 3 - 4 veckor att behandla en beställning. 

Främja god syn på hemorten

Prioritera synvård - Sprid vikten av synhälsa på hemorten.

Åldersrelaterade ögonsjukdomar och tillstånd - Många människor känner inte till att åldersrelaterade ögonsjukdomar kan behandlas – eller till och med förhindras.  Informera dem så att du hjälper till att förhindra synförlust.

Nedsatt syn - Presentera information om nedsatt syn, vad som kan göras åt det och var man kan få mer information:

Aktivitetsblad för barns synhälsa och säkerhet - Inlemma arbetsblad om synhälsa i era ungdomsrelaterade projekt såsom synundersökningar, information och läs- och skrivkunnighet.

Mer information och resurser

För lionklubbar i USA har National Eye Institute ett begränsat förråd med gratis material om synhälsa och ögonsjukdomar.  Gå till deras online katalog.  Beställningar kan göras via telefon 301 496 5248.  Du måste ange att du är lionmedlem för att få materialet gratis.

Mer synvårdsinformation:

AMD Alliance International
American Optometric Association
International Diabetes Federation
LEHP Australia
International Agency for the Prevention of Blindness
Världshälsoorganisationen

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting