Lions synvårdsprogram (LEHP)

Lions LEHP-logotyp

Lions synvårdsprogram (LEHP) är ett samhällsbaserat utbildningsprogram som gör det möjligt för lionmedlemmar att främja god syn och informera allmänheten om orsaker till blindhet som kan förhindras.

Målen för LEHP

I samarbete med National Eye Institute/National Eye Health Education Program (NEI/NEHEP), är LEHP:s material perfekt för er lokala synvårdsutbildning, hälsomässor och föredrag. 

Främja god syn på hemorten

Prioritera synvård - Sprid vikten av synhälsa på hemorten.

Åldersrelaterade ögonsjukdomar och tillstånd - Många människor känner inte till att åldersrelaterade ögonsjukdomar kan behandlas – eller till och med förhindras.  Informera dem så att du hjälper till att förhindra synförlust.

Nedsatt syn - Presentera information om nedsatt syn, vad som kan göras åt det och var man kan få mer information:

Aktivitetsblad för barns synhälsa och säkerhet - Inlemma arbetsblad om synhälsa i era ungdomsrelaterade projekt såsom synundersökningar, information och läs- och skrivkunnighet.

Mer information och resurser

För lionklubbar i USA har National Eye Institute ett begränsat förråd med gratismaterial om synhälsa och ögonsjukdomar.  Gå till deras katalog online.  Beställningar kan skickas via e-post till Rosie Janiszewski, eller ring 301 496 5248.  Du måste ange att du är lionmedlem för att få materialet gratis.

Mer synvårdsinformation:

AMD Alliance International
American Optometric Association
International Diabetes Federation
LEHP Australia
International Agency for the Prevention of Blindness
Världshälsoorganisationen

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting