Sydafrika

Lions Operation Bright Sight
Multipeldistrikt 410
110 Woburn Avenue
Benoni 1501
Johannesburg
Sydafrika

Kontakta centret innan stora mängder glasögon skickas.

George MacDonald, PDG, ordförande
Tel:  +27 11 422 5577
Fax: +27 86 617 9930
E-post: brightsight@telkomsa.net

Skicka all korrespondens till:

Lions Operation BrightSight
P O Box 17671
Benoni West 1503
Johannesburg
Sydafrika

Lions Operation BrightSight har varit i drift sedan 1978. Recept fylls i när beställningar mottas från lionklubbar i Lions multipeldistrikt 410. Centret får återvunna glasögon från Sydafrika, Tyskland, Skandinavien, Storbritannien och Australien. En heltidsanställd rengör, mäter upp och lagrar återvunna glasögon.  I de flesta fallen tar man ut en expeditionsavgift på USD 10. Ofta levererar man två par glasögon, ett par läsglasögon och ett för att se på långt håll. Om man inte har lämpliga glasögon på lager, köper Lions Operation BrightSight nya glas för att klara beställningen. Centret arbetar i dag med ett större synundersökningsprojekt i samarbete med South African Optometric Association.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting