Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Arizona (ALERT)


print
Arizona Lions Eyeglass Recycling Terminal, Inc. (ALERT, Inc.)  

Skicka glasögon till:
        Arizona Lions Eyeglass Recycling Terminal, Inc.      
        1388 Saddleback Circle 
        Tombstone, AZ 85638

Postadress:
         Arizona Lions Eyeglass Recycling Terminal, Inc.
         2258 Calle Casas Lindas
        
Green Valley, AZ 85622
        

Kontakta:

Lionmedlem Annabelle Kline, president
Telefon: 520 678 3489

Lionmedlem Dom Dominice, driftschef
Telefon: 520 323 2527

ALERT central distribution center etablerades år 2005 och sponsrades av Lions i distrikt 21-B, Arizona.  Lionmedlemmar samlar in begagnade glasögon och tar dem till centret.  Efter att de begagnade glasögonen har rengjorts och sorterats mäts glasens styrka.  Till sist är glasögonen redo för att distribueras till resor världen över.  ALERT stödjer ytterligare glasögoninsamlingscenter i distriktet där glasögon också sorteras, rengörs och glasens styrka mäts.  Distrikt 21-B:s engagemang uppskattas och gör det till ett sant distriktsprojekt och även ett fantastiskt värvningsverktyg för att visa på grunderna i lionism.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting