Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Syn och hörsel  >  Syn  >  Glasögonåtervinning  >  Återvinning av glasögon

Återvinning av glasögon

Användbara glasögon ger nytt liv

Glasögonåtervinning är en av Lions mest populära aktiviteter.

Synfel kan lätt korrigeras med glasögon men ändå saknar miljoner människor i utvecklingsländer tillgång till synvård. Lions känner till det angelägna behovet av korrigerande glasögon och fortsätter att ge stöd till Lions program Recycle For Sight.

Lions Recycle for Sight

Att starta en glasögoninsamling på hemorten kan vara en enkel och tacksam aktivitet som gör klubben mer känd och ger medlemmarna den stora tillfredsställelsen att tjäna andra.

Främja klubbens insatser

LCI tillhandahåller ett flertal verktyg som hjälp att informera om era projekt på hemorten. Ta en titt på dessa resurser och anpassa dem till klubbens behov.

Lions och Walmart: Glasögoninsamling, USA

I USA har Walmart-butiker med synvårdscenter LCI/Walmart sammärkta glasögoninsamlingslådor för att göra det lättare för allmänheten att donera glasögon. Glasögon som samlats in på dessa platser skickas av Walmart till utvalda officiella Lions återvinningscenter för glasögon. 

För mer information

Service Activities Division
Tel:  630 571 5466
Fax: 630 571 1692
eyeglasses@lionsclubs.org

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting