Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Hur man samlar in användbara glasögon


print

En klubbhandbok för insamling av glasögon Det är ett nyttigt verktyg oavsett om klubben har ett insamlingsprogram igång eller planerar att starta ett.

Värdefulla partner

"Ensamma kan vi göra så lite; tillsammans kan vi göra så mycket." Helen Keller

Befolkningen på er hemort är värdefulla partner i ert projekt för insamling av glasögon. Håll dem välinformerade och engagerade, och visa uppskattning för deras stöd. De kan donera sina användbara glasögon, vara värd för insamlingslådor, delta i klubbens evenemang och berätta för andra om er klubb.

Föräldrar, servicegruppsledare, företag, butiker och andra kan kontakta er klubb och erbjuda sitt stöd för ert projekt för insamling av glasögon.

  • Skolelever vill samla in glasögon och få veta vart de tar vägen.
  • Företag vill ge tillbaka till samhället genom att anordna en kampanj för insamling av glasögon.
  • Örnscoutkandidater inkluderar ofta en glasögoninsamling i sina serviceprojekt.
  • Optikerbutiker erbjuder sig ibland att tillhandahålla rabatterade bågar.
  • Butiker och kommunkontor erbjuder sig att ställa ut en glasögoninsamlingslåda för er klubb.

Var snabb med att bemöta deras välvilja. Fundera över hur de kan delta och hjälpa till med klubbens insamlingsinsatser.

Viktiga steg

Anordna insamlingsplatser.
Samarbeta med kommunkontor, butiker, organisationer, kyrkor och skolor. Inbjud dem att stödja insamlingen genom att ställa fram insamlingslådor.

  • Etablera och underhåll kontakten med dessa partner.
  • Planlägg regelbundna hämtningar.

Använd Recycle for Sight-resurser: LCI har tagit fram ett flertal resurser. Använd dem för att anordna och främja er glasögoninsamling.

Främja er insamlingsaktivitet.

Skicka insamlade glasögon, solglasögon, läsglasögon och bågar till ett officiellt Lions återvinningscenter för glasögon (LERCs) för hantering.

Rapportera er glasögoninsamlingsaktivitet via vår online Lionklubbarnas serviceaktivitetsrapport.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting