Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Syn och hörsel  >  Syn  >  Glasögonåtervinning  >  Hur man samlar in användbara glasögon

Hur man samlar in användbara glasögon

En klubbhandbok för insamling av glasögon Det är ett nyttigt verktyg oavsett om klubben har ett insamlingsprogram igång eller planerar att starta ett.

Värdefulla partner

"Ensamma kan vi göra så lite; tillsammans kan vi göra så mycket." Helen Keller

Befolkningen på er hemort är värdefulla partner i ert projekt för insamling av glasögon. Håll dem välinformerade och engagerade, och visa uppskattning för deras stöd. De kan donera sina användbara glasögon, vara värd för insamlingslådor, delta i klubbens evenemang och berätta för andra om er klubb.

Föräldrar, servicegruppsledare, företag, butiker och andra kan kontakta er klubb och erbjuda sitt stöd för ert projekt för insamling av glasögon.

Var snabb med att bemöta deras välvilja. Fundera över hur de kan delta och hjälpa till med klubbens insamlingsinsatser.

Viktiga steg

Anordna insamlingsplatser.
Samarbeta med kommunkontor, butiker, organisationer, kyrkor och skolor. Inbjud dem att stödja insamlingen genom att ställa fram insamlingslådor.

Använd Recycle for Sight-resurser: LCI har tagit fram ett flertal resurser. Använd dem för att anordna och främja er glasögoninsamling.

Främja er insamlingsaktivitet.

Skicka insamlade glasögon, solglasögon, läsglasögon och bågar till ett officiellt Lions återvinningscenter för glasögon (LERCs) för hantering.

Rapportera er glasögoninsamlingsaktivitet via vår online Lionklubbarnas serviceaktivitetsrapport.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting