Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Syn och hörsel  >  Syn  >  Lions ögonbanker och hornhinnetransplantationer  >  Lions ögonbanker

Lions ögonbanker

Vad är en ögonbank?  Lions ögonbanker

En ögonbanks yrkeskunniga personal utför värdefulla uppgifter som stödjer synräddande åtgärder genom att ta vara på och förvara frisk ögonvävnad för hornhinnetransplantationer och forskning.  Ögonbanker tar emot, utvärderar, förvarar och distribuerar mänsklig ögonvävnad att användas för synåterställande operationer, forskning och utbildning.  Ögonkirurger är beroende av ögonbanker för att få vävnad till synräddande operationer.

En Lions ögonbank är en ideell organisation som:

Möjligheter för klubben

Resurser

Vanliga frågor

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting