Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions ögonbanksvecka


print

Lions ögonbanksvecka, firad den första hela veckan i december, ger en speciell möjlighet för dig att betona den värdefulla service som ges av en Lions ögonbank.

  • Besök ögonbanken.
  • Bjud in talare från ögonbanken till ett klubb- eller distriktsevenemang.
  • Var värd för eller hjälpa till vid ett öppet hus på ögonbanken.
  • Ordna ett donatorinformationsevenemang.
  • Informera allmänheten om den service som ges av Lions ögonbank.
  • Ordna en insamling till en lokal ögonbank.

Du är välkomna att fira Lions ögonbanksvecka under den avsatta tiden; eller under en tid som passar bäst för klubbens eller distriktets schema.

Resurser


Länkar med ytterligare information:

Association of Eye Banks of Asia (AEBA)
Asociación Pan Americana de Banco de Ojos (APABO)
European Eye Bank Association (EEBA)
Eye Bank Association of Australia and New Zealand (EBAANZ)
Eye Bank Association of America (EBAA)
Eye Bank Association of India (EBAI)


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting