Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Syn och hörsel  >  Syn  >  Lions ögonbanker och hornhinnetransplantationer  >  Lions ögonbanksvecka

Lions ögonbanksvecka

Lions ögonbanksvecka, firad den första hela veckan i december, ger en speciell möjlighet för dig att betona den värdefulla service som ges av en Lions ögonbank.

Du är välkomna att fira Lions ögonbanksvecka under den avsatta tiden; eller under en tid som passar bäst för klubbens eller distriktets schema.

Resurser


Länkar med ytterligare information:

Association of Eye Banks of Asia (AEBA)
Asociación Pan Americana de Banco de Ojos (APABO)
European Eye Bank Association (EEBA)
Eye Bank Association of Australia and New Zealand (EBAANZ)
Eye Bank Association of America (EBAA)
Eye Bank Association of India (EBAI)

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting