Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Etablera en ny Lions ögonbank


print

Här finns några generella riktlinjer för att starta en ny Lions ögonbank:

  • Bedöm intresset och stödet för en ny Lions ögonbank från den etablerade läkarkåren, till exempel på ett sjukhus eller ögonmedicinsk fakultet på ett universitet.
  • Bedöm stödet i distriktet eller multipeldistriktet.
  • Följ styrelsepolicyn för Lions Clubs Internationals ögonbanksprogram.
  • Bestäm en budget för den löpande driften för en Lions ögonbank.
  • Kontakta Legal Division på Lions Clubs International för tillstånd att använda Lions namn och/eller emblem.
  • Välj en styrelse bland lionmedlemmar som har fullgjort sina skyldigheter.
  • Studera listan med Lions ögonbanker för att hitta specifika ögonbanker som erbjudit sig att vara mentorer.


Länkar med ytterligare information:

International Journal of Eye Banking
Association of Eye Banks of Asia (AEBA)
Asociación Pan Americana de Banco de Ojos (APABO)
European Eye Bank Association (EEBA)
Eye Bank Association of Australia and New Zealand (EBAANZ)
Eye Bank Association of America (EBAA)
Eye Bank Association of India (EBAI)


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting