Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Syn och hörsel  >  Syn och hörsel

Syn och hörsel

Lions service genom syn och hörsel

Överallt i världen förändrar Lions liv genom projekt som fokuserar på:

Handlingsprogram för syninformation
och hjälpinsatser
Handlingsprogram för hörselinformation
och hjälpinsatser

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting