Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Hörselundersökningar


print

En hörselundersökning görs för att bestämma eventuell hörselförlust.  Resultat av hörselundersökningen kan ge indikation på potentiella behov av ytterligare bedömning.  Samarbeta med hörselvårdspersonal för att genomföra gemensamma undersökningsevenemang.  Hörselundersökning är ingen ersättning för en komplett öron- och hörselbedömning av en öronläkare..

Anordna en hörselundersökning.

 • Ordna medicinsk personal och utrustning.  Offentliga sjukvårdsinrättningar, universitet, sjukhus, sköterskor eller privata läkare ställer ofta upp och utför gratis eller billiga undersökningar för allmänheten.
 • Skaffa nödvändiga tillstånd från de lokala myndigheterna.  Följ tillämpliga sjukvårdslagar och föreskrifter som gäller lokalt när ni gör hälsoundersökningar.
 • Välj en dag för undersökningen.  Detta datum bör inte kollidera med andra lokala evenemang.
 • Hitta en lokal för undersökningen.  Skolor, bibliotek, kyrkor, kommuncenter eller äldreboenden är några möjliga platser.  (Lionmedlemmar som ahr tillgång till en mobil undersökningsenhet kan vilja boka den för undersökningen.)
 • Ge publicitet i förväg.  Använd sociala media och andra kommunikationskanaler för att meddela allmänheten om datum och plats för undersökningen.
 • Håll kontakt med era partner på hemorten.  (sjukvårdspersonal, chefen för undersökningsplatsen, frivilliga osv.)
 • Utveckla rutiner för att remittera deltagare vilkas undersökningsresultat indikerar en eventuell hörselförlust.  Hänvisa deltagarna till ytterligare medicinsk undersökning i samarbete med lokal hörselvårdspersonal.

Genomför en hörselundersökning.

 • Ordna och ställ i ordning undersökningsrummet.
 • Ordna gratis transport för personer som behöver detta.
 • Hjälpa till att föra anteckningar och liknande.
 • Dela ut professionella hörsel- och öronvårdspublikationer.
 • Ge annan assistans till hörselvårdspersonalen enligt lokala lagar och föreskrifter.

Uppföljning efter undersökning

 • Remittera deltagare vilkas undersökningsresult indikerar ett behov av ytterligare medicinsk bedömning.
 • Skicka brev och tacka de personer som var inblandade i undersökningen.
 • Ge publicitet efter undersökningen  Ge information på hemorten om evenemanget, såsom antal personer som fick glädje av en gratis allmän undersökning.  Använd sociala media för att markera evenemanget och skicka ut ett pressmeddelande eller annat tillkännagivande på hemorten.
 • Använd vår online Serviceaktivitetsrapport, en funktion inne på MyLCI, för att rapportera er undersökningsaktivitet.  Rapportering gör att LCI kan mäta den globala effekt som Lions har genom service på sina hemorter.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting