Hörselundersökningar

En hörselundersökning görs för att bestämma eventuell hörselförlust.  Resultat av hörselundersökningen kan ge indikation på potentiella behov av ytterligare bedömning.  Samarbeta med hörselvårdspersonal för att genomföra gemensamma undersökningsevenemang.  Hörselundersökning är ingen ersättning för en komplett öron- och hörselbedömning av en öronläkare..

Anordna en hörselundersökning.

Genomför en hörselundersökning.

Uppföljning efter undersökning

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting