Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Program för återanvändning av hörapparater (HARP),


print

Behovet är stort.  Världshälsoorganisationen bedömer att 360 miljoner människor i världen lider av nedsatt hörsel som gör dem handikappade.   Trots detta uppgår i dag den årliga produktionen av hörapparater endast till 10 % av det globala behovet.  Lions program för återanvändning av hörapparater (HARP). gör att lionmedlemmar kan ge billiga hörapparater till personer med begränsade ekonomiska resurser.

Center för återanvändning av hörapparater

Lions har center för återvinning av hörapparater i Kanada och USA.  Visa en lista med återvinningsprogramcenter.

HARP insamlingsresurser

Resurser finns för er klubb för att främja återvinning av hörapparater och öka allmänhetens deltagande på er hemort.

Lionklubbs- och distriktstjänstemän kan lägga en order på material.

Resurser för främjande av HARP

Etablera ett Lions programcenter för återvinning av hörapparater (HARP).

Här är några allmänna riktlinjer för att starta ett nytt Lions programcenter för återvinning av hörapparater (HARP):

  • Ta reda på stödet för ett nytt Lions HARP från etablerade vårdinrättningar, t.ex. en audiolog eller annan hörselvårdspersonal.
  • Bedöm stödet i klubben, distriktet eller multipeldistriktet.
  • Följ styrelsepolicyn för Lions Clubs Internationals återvinningsprogram för hörapparater.
  • Bestäm en budget för den löpande driften för Lions HARP.
  • Kontakta Legal Division på Lions Clubs International för tillstånd att använda Lions namn och/eller emblem.
  • Kontakta Service Activities Department för information.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting