Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Hörselordförande


print

Information för hörselordförande

Anordna hörselserviceprojekt

360 miljoner människor i världen har en handikappande hörselnedsättning.  Trots detta uppgår i dag produktionen av hörapparater till mindre än 10 % av det globala behovet.

Hörseln påverkar nästan allt i vårt dagliga liv, från möjligheten att tjäna sitt levebröd till kvalitet i våra relationer. Bättre hörsel gör att man kan lyckas i skolan, hitta ett bra jobb och delta i det sociala livet. Genom att göra en insats för dövhet kan vi främja bättre hälsa, bättre utbildning och högre ekonomisk produktivitet.” – Worldwide Hearing.

Anordna hörselprojekt i ert område genom att bli hörselordförande i klubben eller distriktet.  Motivera klubbar att starta serviceprojekt som:

 • Ge program och assistans till barn och vuxna som är döva eller har nedsatt hörsel.
 • Sprid information om god hörsel för att förhindra att barn och vuxna blir döva.

Distriktets hörselordförande tillsätts av distriktsguvernören; multipeldistriktets hörselordförande tillsätts av guvernörsrådsordföranden.  Genom att samarbeta kan multipeldistriktets, distriktets och klubbens hörselordförande anordna effektiva serviceprojekt i sina samhällen.

Hörselordförandens ansvarsområden

Ställa upp mål:

 • Utvärdera effektiviteten för synprojekt på nuvarande klubb- och distriktsnivå.
 • Utveckla mål och en översiktlig handlingsplan för distriktet.
 • Skicka planen för distriktsguvernörens eller guvernörsrådsordförandens godkännande.

Kommunicera mål och projektidéer::

 • Informera klubbar genom multipeldistriktets eller distriktets webbplatser, ett öppet brev i guvernörsrådsordförandens eller distriktsguvernörens nyhetsbrev, e-postmeddelanden, brev, telefonsamtal eller personliga besök.

Inkludera nya projektidéer som kommit in från klubbar:

 • Uppmuntra klubbar att berätta om sina hörselprojekt.
 • Undvik att kopiera lokala, regionala eller nationella program.
 • Samarbeta med lokala vårdgivare för att ta fram behov på hemorten och ge de mest lämpliga tjänsterna.  

Anordna seminarier för klubbordförande:

 • Ge utbildningsresurser och information om god hörsel och prevention mot nedsatt hörsel.
 • Bjud in personal inom hälsovården som talare för att motivera klubbar att delta i hörselprojekt.
 • Diskutera projekt som kan nå ut till vuxna och barn på hemorten som är döva eller har nedsatt hörsel.

Ge återkoppling:

 • Ta reda på på hur distriktet kan ytterligare stödja klubbar i planering av hörselprojekt,

Rapportera hörselprojekt till distriktsrådet och till lokala media::

 • Dela nyheter om hörselprojekt med multipeldistriktets eller distriktets PR-ordförande.
 • Skicka in artiklar och foton via Lions Clubs Internationals sociala media.

Resurser på webbplatsen

Ett antal resurser finns till hands för att hjälpa dig i rollen som hörselordförande.

LCIF:s anslagsmedel

Mer information om LCIF-anslag

Utmärkelser

Distriktets och multipeldistriktets ordförande kan få utmärkelser som erkännande för service inom hörselinformation och hjälpinsatser:

 • På föreningens uppdrag kan guvernörsrådsordförande och distriktsguvernören dela ut en utmärkelse till multipeldistrikts eller distrikts hörselordförande som visat framstående ledarskap genom att främja programmet för hörselinformation och hjälpinsatser och uppfyllt multipeldistriktets eller distriktets utmärkelsekriterier.

Kontakta oss

Service Activities Division

Telefon: 630 571 5466

Fax: 630 571 1692

Programs@lionsclubs.org


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting