Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Syn och hörsel  >  Hearing  >  Hörselordförande

Hörselordförande

Information för hörselordförande

Anordna hörselserviceprojekt

360 miljoner människor i världen har en handikappande hörselnedsättning.  Trots detta uppgår i dag produktionen av hörapparater till mindre än 10 % av det globala behovet.

Hörseln påverkar nästan allt i vårt dagliga liv, från möjligheten att tjäna sitt levebröd till kvalitet i våra relationer. Bättre hörsel gör att man kan lyckas i skolan, hitta ett bra jobb och delta i det sociala livet. Genom att göra en insats för dövhet kan vi främja bättre hälsa, bättre utbildning och högre ekonomisk produktivitet.” – Worldwide Hearing.

Anordna hörselprojekt i ert område genom att bli hörselordförande i klubben eller distriktet.  Motivera klubbar att starta serviceprojekt som:

Distriktets hörselordförande tillsätts av distriktsguvernören; multipeldistriktets hörselordförande tillsätts av guvernörsrådsordföranden.  Genom att samarbeta kan multipeldistriktets, distriktets och klubbens hörselordförande anordna effektiva serviceprojekt i sina samhällen.

Hörselordförandens ansvarsområden

Ställa upp mål:

Kommunicera mål och projektidéer::

Inkludera nya projektidéer som kommit in från klubbar:

Anordna seminarier för klubbordförande:

Ge återkoppling:

Rapportera hörselprojekt till distriktsrådet och till lokala media::

Resurser på webbplatsen

Ett antal resurser finns till hands för att hjälpa dig i rollen som hörselordförande.

LCIF:s anslagsmedel

Mer information om LCIF-anslag

Utmärkelser

Distriktets och multipeldistriktets ordförande kan få utmärkelser som erkännande för service inom hörselinformation och hjälpinsatser:

Kontakta oss

Service Activities Division

Telefon: 630 571 5466

Fax: 630 571 1692

Programs@lionsclubs.org

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting