Hörsel

Syftet med programmet för hörselbevarande, information och åtgärder är att visa omsorg och respekt för ett värdigt och oberoende liv för personer med hörsel- eller talproblem med målet att förbättra deras livskvalitet.

För hörselordförande
Hörselvårdsprogram
     
Resurser för lionmedlemmar: Professionella hörselorganisationer
     
Berätta om lionmedlemmars erfarenheter
Speciella datum och evenemang
   

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting