Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Information för ordförande för Lions service för barn


print

Anordna serviceprojekt för behövande barn

Anordna serviceprojekt och aktiviteter för fattiga barn på hemorten genom att bli ordförande för Lions service för barn (LSC) i klubben eller distriktet.  Motivera klubbar att starta serviceprojekt som:

 • Stöd insatser som är inriktade på att förbättra livet för barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden. 
 • Tillhandahåll program och assistans till fattiga barn, såsom: hälsoundersökningar, glasögon, hörapparater eller teknisk hjälp för att förbättra deras läskunnighet, sommarstudieprogram, vaccinationer, insamlingar av leksaker och kläder, skollunch och matprogram på hemorten, stöd till rekreationsläger och idrottsevenemang för handikappade barn samt deltagande i globala läkarresor.

LSC-ordförande tillsätts av distriktsguvernören, och multipeldistriktets LSC-ordförande tillsätts av guvernörsrådsordföranden.  Genom att samarbeta kan multipeldistriktets, distriktets och klubbens LSC-ordförande anordna effektiva serviceprojekt för att förbättra livskvaliteten för behövande barn.   

Ansvarsområden för ordföranden för Lions service för barn

Fastställ mål:

 • Utvärdera effektiviteten för synprojekt på nuvarande klubb- och distriktsnivå.
 • Utveckla mål och en översiktlig handlingsplan för distriktet.
 • Skicka planen för distriktsguvernörens eller guvernörsrådsordförandens godkännande.

Kommunicera mål och projektidéer:

 • Informera klubbar genom multipeldistriktets eller distriktets webbplatser, ett öppet brev i guvernörsrådsordförandens eller distriktsguvernörens nyhetsbrev, e-postmeddelanden, brev, telefonsamtal eller personliga besök.

Inkludera nya projektidéer som kommit in från klubbar:

 • Uppmuntra klubbar att berätta om sina projekt för fattiga barn.
 • Undvik att kopiera lokala, regionala eller nationella program.
 • Samarbeta med lokala vårdgivare, lärare, byråer och organisationer för barn och bedöm behoven på hemorten och ge de mest lämpliga tjänsterna.   

Anordna seminarier för klubbordförande.

 • Inbjud vårdgivare, lärare, byråer och representanter från organisationer för barn att hjälpa till att motivera klubbar att delta.
 • Diskutera projekt som kan ge viktig service till fattiga barn och ungdomar.

Ge återkoppling:

 • Ta reda på på hur distriktet kan ytterligare stödja klubbar i planeringen av projekt för behövande barn.

Rapportera serviceprojekt för barn till distriktsrådet och till lokala media:

 • Dela nyheter om projekt med multipeldistriktets eller distriktets PR-ordförande.
 • Skicka in artiklar och foton via Lions Clubs Internationals sociala media.

Resurser på webbplatsen

Ett flertal verktyg och resurser för följande program finns till din hjälp i don roll som ordförande för Lions service för barn:  

LCIF:s anslagsmedel

Lär dig mer om LCIF-anslag för att hjälpa behövande barn.  

Utmärkelser

Distriktets och multipeldistriktets ordförande kan få utmärkelser som erkännande för service och stöd för Lions program Service för barn:    

 • På föreningens uppdrag kan guvernörsrådsordförande och distriktsguvernören dela ut en utmärkelse till multipeldistrikts eller distrikts LSC-ordförande som visat framstående ledarskap genom att främja Lions program Service för barn och uppfyllt multipeldistriktets eller distriktets utmärkelsekriterier.   

Kontakta oss

Service Activities Division
Lions Clubs International
300 W 22nd Street, Oak Brook, IL  60523-8842  USA
Children@lionsclubs.org


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting