Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Lions service för barn  >  Information för ordförande för Lions service för barn

Information för ordförande för Lions service för barn

Anordna serviceprojekt för behövande barn

Anordna serviceprojekt och aktiviteter för fattiga barn på hemorten genom att bli ordförande för Lions service för barn (LSC) i klubben eller distriktet.  Motivera klubbar att starta serviceprojekt som:

LSC-ordförande tillsätts av distriktsguvernören, och multipeldistriktets LSC-ordförande tillsätts av guvernörsrådsordföranden.  Genom att samarbeta kan multipeldistriktets, distriktets och klubbens LSC-ordförande anordna effektiva serviceprojekt för att förbättra livskvaliteten för behövande barn.   

Ansvarsområden för ordföranden för Lions service för barn

Fastställ mål:

Kommunicera mål och projektidéer:

Inkludera nya projektidéer som kommit in från klubbar:

Anordna seminarier för klubbordförande.

Ge återkoppling:

Rapportera serviceprojekt för barn till distriktsrådet och till lokala media:

Resurser på webbplatsen

Ett flertal verktyg och resurser för följande program finns till din hjälp i don roll som ordförande för Lions service för barn:  

LCIF:s anslagsmedel

Lär dig mer om LCIF-anslag för att hjälpa behövande barn.  

Utmärkelser

Distriktets och multipeldistriktets ordförande kan få utmärkelser som erkännande för service och stöd för Lions program Service för barn:    

Kontakta oss

Service Activities Division
Lions Clubs International
300 W 22nd Street, Oak Brook, IL  60523-8842  USA
Children@lionsclubs.org

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting