Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Symposieprogram om Lions service för barn


print

Så här fungerar symposieprogrammet för barn

Symposieprogrammet Lions service för barn ger begränsad ersättning för utlägg till den som anordnar ett distrikts- eller multipeldistriktssymposium eller konferens som främjar aktiviteter till stöd för Lions hälso- och utbildningsservice för behövande barn.

Ett barnsymposium är ett effektivt sätt för lionmedlemmar att:

 • utveckla samarbetsrelationer med myndigheter, hälsovårdsorganisationer, lärare och andra som tjänar fattiga barn.
 • bestämma vilka typer av service som behövs.
 • bestämma olika sätt att engagera sig.
 • genomföra nya lionprojekt.
 • ge assistans till lokala program som redan är igång.

Ansökan och resurser till symposieprogrammet Lions service för barn:

Exempel på ämnen:

 • Läskunnighet och utbildning: Verktyg och resurser för att förbättra läskunnigheten
 • Diabetesbehov:  Insulin, medicin, matsäkerhet, rekreationsläger och utbildning om diabeteshantering
 • Gatubarn: Hälsa, utbildning och säkerhet
 • Syn, hörsel och andra hälsobehov
 • Hjälp att klara av handikapp
 • Fetma hos barn och ungdomar

Fokus på barns läskunnighet

Vårt Åtgärdsprogram för läs- och skrivsvårigheter fokuserar på att öka läskunnigheten och ge bättre tillgång till utbildningsresurser. Nu kanske ni vill planera ett barnsymposium i distriktet eller multipeldistriktet för att ta itu med de specifika behoven vad gäller läs- och skrivsvårigheter och betona vikten av läskunnighet i ert område.

Barnordförande

Ordföranden för Lions service för barn kan ha en viktig roll i att anordna och samordna ett barnsymposium. Han eller hon kan samarbeta med ett team av distrikts- eller multipeldistriktsordförande, inklusive ordförande för PR, internationella relationer, diabetes, synvård, hörsel och leoklubbar.

Kostnadsersättning för symposiet

För att hjälpa till att minska kostnaderna ger Lions Clubs International ersättning för utgifter för:

 • ett (1) symposium per konstitutionellt område och Afrikas kontinent, per verksamhetsår.
 • godkända symposieutgifter som uppstått, upp till USD 2 000 per symposium.

Ansökningar om ersättningsmedel godkänns enligt först till kvarn-principen.

För mer information

Kontakta Health and Children’s Services på Lions Clubs International.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting