Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Lions service för barn  >  Symposieprogram om Lions service för barn

Symposieprogram om Lions service för barn

Så här fungerar symposieprogrammet för barn

Symposieprogrammet Lions service för barn ger begränsad ersättning för utlägg till den som anordnar ett distrikts- eller multipeldistriktssymposium eller konferens som främjar aktiviteter till stöd för Lions hälso- och utbildningsservice för behövande barn.

Ett barnsymposium är ett effektivt sätt för lionmedlemmar att:

Ansökan och resurser till symposieprogrammet Lions service för barn:

Exempel på ämnen:

Fokus på barns läskunnighet

Vårt Åtgärdsprogram för läs- och skrivsvårigheter fokuserar på att öka läskunnigheten och ge bättre tillgång till utbildningsresurser. Nu kanske ni vill planera ett barnsymposium i distriktet eller multipeldistriktet för att ta itu med de specifika behoven vad gäller läs- och skrivsvårigheter och betona vikten av läskunnighet i ert område.

Barnordförande

Ordföranden för Lions service för barn kan ha en viktig roll i att anordna och samordna ett barnsymposium. Han eller hon kan samarbeta med ett team av distrikts- eller multipeldistriktsordförande, inklusive ordförande för PR, internationella relationer, diabetes, synvård, hörsel och leoklubbar.

Kostnadsersättning för symposiet

För att hjälpa till att minska kostnaderna ger Lions Clubs International ersättning för utgifter för:

Ansökningar om ersättningsmedel godkänns enligt först till kvarn-principen.

För mer information

Kontakta Health and Children’s Services på Lions Clubs International.

Nyttiga verktyg

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting