Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions barn först


print

Barn förstProgrammet Lions barn först kan förse din klubb med resurser för att utveckla praktiska serviceprojekt för behövande barn, med fokus på tre huvudområden:  Mat/boende, hälsovård samt utbildning/läs-och skrivsvårigheter.

Barn behöver Lions bättre än någonsin.  Du kan förbättra livet för ett barn som behöver mat, bostad, hälsovård och/eller utbildning.

Verktyg och resurser

Programsatsen Lions barn först (KITCF) innehåller material och resurser ni kan använda för att genomföra lyckade Lions barn först-projekt på er hemort. Använd Materialbeställningsformuläret för en beställning.

Programsats för Barn först (KITCF):

Idéblad för projektet Lions barn först:

Planera er service kring specialevenemang och kampanjer

Lions globala servicekampanjer

Lions program för läsinsatser

Servicedag för barnens projekt

Storskaliga projekt

Klubben eller distriktet kanske vill utveckla ett storskaligt projekt för fattiga barn.  Ta reda på mer om olika slags anslag från Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Dela med er av era framgångar

Använd vår online Lions Clubs serviceaktivitetsrapport för att berätta för oss om klubbens Lions barn först-projekt.  När du delar med dig av din historia kan du hjälpa andra lionmedlemmar att lära sig av dina erfarenheter och uppmuntra dem att engagera sig i praktiska serviceprojekt för barn. 

För mer information

Kontakta Health and Children’s Services på Lions Clubs International.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting