Lions barn först

Barn förstProgrammet Lions barn först kan förse din klubb med resurser för att utveckla praktiska serviceprojekt för behövande barn, med fokus på tre huvudområden:  Mat/boende, hälsovård samt utbildning/läs-och skrivsvårigheter.

Barn behöver Lions hjälp mer än någonsin.  Du kan förbättra livet för barn som behöver mat, bostad, hälsovård och/eller utbildning.

Verktyg och resurser

Vår programsats Lions barn först (KITCF) innehåller material och resurser ni kan använda för att genomföra lyckade Lions barn först-projekt på er hemort. För mer information eller för att beställa material, kontakta oss.

Programsats för Barn först (KITCF):

Idéblad för projektet Lions barn först:

Lions globala servicekampanjer
Delta med lionmedlemmar runtom i världen i globala servicekampanjer:

Servicedag för barnens projekt

Storskaliga projekt

Klubben eller distriktet kanske vill utveckla ett storskaligt projekt för fattiga barn.  Ta reda på mer om olika slags anslag från Lions Clubs International Foundation.

Dela med er av era framgångar

Använd vår online Lions Clubs serviceaktivitetsrapport för att berätta för oss om klubbens Lions barn först-projekt.  När du delar med dig av din historia kan du hjälpa andra lionmedlemmar att lära sig av dina erfarenheter och uppmuntra dem att engagera sig i praktiska serviceprojekt för barn. 

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting