Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Family and Friends Month
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Lions service för barn  >  Lions service för barn

Lions service för barn

Programmet Lions service för barn är inriktat på att förbättra livet för barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden.  Lionmedlemmar i alla länder uppmuntras att vidta nödvändiga åtgärder för att främja och implementera bra service som gör att barn på deras hemorter får det bättre.

Här finns resurser och projektidéer som kan hjälpa dig göra en insats på hemorten:

För ordförande för Lions service för barn Programmen Lions service för barn
  • Ansvarsområden för ordföranden
  • Resurser online
  • LCIF:s anslagsmedel
  • Utmärkelser

 

   
Verktyg och resurser Berätta om lionmedlemmars erfarenheter
 
Speciella datum och evenemang   Partner och organisationer
 

Nyttiga verktyg

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting