Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Serviceaktivitetsrapport


print

Serviceaktivitetsrapporten är en funktion på MyLCI som gör att klubbar kan rapportera serviceaktiviteter och mäter den globala effekten av Lions service på deras hemorter. I rapporten kan klubbarna:

  • Föra ett välorganiserat och sökbart register över serviceaktiviteter
  • Dela foton
  • Ange servicemål och följ upp framsteg på vägen mot att uppnå dem.
  • Söka efter aktiviteter (till exempel foton och projektbeskrivningar) som andra klubbar runt om i världen har lagt upp.

Resurser

Följande material utformades för att ge lionmedlemmar en introduktion till MyLCI och ta upp vanliga frågor om serviceaktivitetsrapporten.

För teknisk assistans kan lionmedlemmar kontakta MyLCI:s supportcenter på telefon 630 468 6900 eller via e-post.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting