Serviceaktivitetswebbinarier

Ett webbinarium är en virtuell lektions- eller utbildningssession som presenteras live på Internet. Sessionen innefattar PowerPoint-presentation, broschyrer, video, interaktiva frågor och svar. Det finns också en ljudkomponent som är tillgänglig antingen via telefon eller Internet. Webinarier är ett bra sätt för lionmedlemmar att ha konferens eller utbildas via Internet. Under året kommer vi att erbjuda sändningar av serviceaktivitetspresentationer. Du kan delta i ett webbinarium på kontoret eller hemma beroende på vad som passar bäst.

Webbseminarier

För att räkna om tiderna nedan till din lokala tid, gå till Tidszonskonverteraren.

WebbinariebeskrivningDatum/Tider

Familj- och samhällsengagemang, webbinarium *NYTT
Kom med på ett speciellt entimmes webbinarium och lär dig om vårt partnerskap med Scholastic för åtgärdsprogrammet för läs- och skrivsvårigheter och hur er klubb kan samarbeta med skolor, familjer och samhällen för att säkerställa att alla barn får möjlighet att nå sin fulla potential.

Speciell gästpresentatör: Jackie Harvey, chef för Samhälle och distriktsövergripande partnerskap på Scholastic

Målgrupp:
Lionmedlemmar i USA

  • Deltagarhandbok
  • Vanliga frågor

Samarbeta för att lindra hungersnöd (Europa, Hongkong, Indien, Israel, Singapore och Sydafrika)*NYTT
På det här webbinariet delar vi idéer, berättelser och bästa arbetssätt för att samarbeta med våra matbankspartner för att lindra hungersnöd. Vi diskuterar syfte, resurser och projektidéer för Lions kampanj Lindra hungersnöd, och vi har med speciella gästpresentatörer från Global Foodbanking Network.

Målgrupp: Lionmedlemmar från Europa, Hongkong, Indien, Israel, Singapore och Sydafrika.

  • Vanliga frågor

Samarbeta för att lindra hungersnöd
(Australien och USA)

På det här webbinariet delar vi idéer, berättelser och bästa arbetssätt för att samarbeta med våra matbankspartner för att lindra hungersnöd. Vi diskuterar syfte, resurser och projektidéer för Lions kampanj Lindra hungersnöd, och vi har med speciella gästpresentatörer från Feeding America, Foodbank Western Australia and Foodbank Australia.

Målgrupp: Lionmedlemmar i Australien och USA


Åtgärdsprogram för läs- och skrivsvårigheter, webbinarium
På det här webbinariet delar vi idéer, berättelser och bästa arbetssätt om att utveckla utbildnings- och läskunnighetsrelaterade serviceprojekt. Vi kommer även att ha med några a våra USA-partner inom läskunnighet som presenterar information om hur Lions kan samarbeta med dem på lokal nivå.

Målgrupp:
Lionmedlemmar i USA


Lionmedlemmar, förbered er för Världsdiabetesdagen!
Webbinariet fokuserade på det stora utbudet på aktiviteter och resurser för planering av ett diabetesprojekt. Presentatörer från International Diabetes Federation (IDF) diskuterade den växande utbredningen av diabetes och hur Lions kan göra insatser på sina hemorter genom att delta i Världsdiabetesdagen.

  • Vanliga frågor

Så här engagerar du dig i ett lokalt diabetesläger,
Experter från DECA (Diabetes Education & Camping Association) och Lions med erfarenhet från diabeteslägerprogram gav värdefull information om hur Lions kan engagera sig. Var informerad och inspirerad att ge stöd till lokala läger som hjälper barn med diabetes och deras familjer. Den livliga och informativa diskussionen är värdefull för klubbens service och möjligheter till klubbens excellens!

  • Vanliga frågor

Lionmedlemmar, låt oss förbereda oss för Diabetes-ALERT-dagen!
Diabetes-Alert-dagen är en väckarklocka för den amerikanska allmänheten att ta reda på mer om diabetes. Representanter från vår partner National Diabetes Education Program (NDEP) berättade om enkla åtgärder ni kan vidta för att informera på hemorten, inte bara den här speciella dagen, utan för andra diabetesevenemang under året.

  • Vanliga frågor

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting