Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Antagna serviceprogram


print

 

Mor och dotterLions antagna serviceprogram är exempel på mottot Vi tjänar och är relevanta för lionklubbar internationellt samt uppfyller följande kriterier:

 • Tillgodoser ett viktigt samhälleligt eller humanitärt behov
 • Ger mätbara resultat som är till nytta för mottagare av tjänsten
 • Ger ett konkret engagemang från lionmedlemmar
 • Innefattar ledarskapsroller för Lions medlemmar
 • Främjar allmän kunskap om Lions service
 • Är miljövänliga

Lions Clubs International ger information och organisatoriskt stöd för antagna serviceprogram. Det finns sju kategorier för antagna serviceprogram.

1. Samhällsservice (medborgar-, kultur-, utbildnings-, hälso-, offentliga, rekreations- och social service)

 • Bygga hem för blinda och handikappade tillsammans med Habitat for Humanity,
 • Lions lag i arbete

2. Katastrofberedskap och insatser

3. Miljöservice

4. Hälsa och friskvård

5. Internationella relationer

6. Lions tillfällen för ungdom 

7. Lions service för barn

Innan några projekt utvecklas bör klubbarna:

 • Definiera målen,
 • Skapa mätbara mål,
 • Använda lokala media för att förklara för samhället vilka positiva resultat projektet ger.

Resurser 

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting