Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Antagna serviceprogram


print

 

Mor och dotterLions antagna serviceprogram är exempel på mottot Vi tjänar och är relevanta för lionklubbar internationellt samt uppfyller följande kriterier:

 • Tillgodoser ett viktigt samhälleligt eller humanitärt behov
 • Ger mätbara resultat som är till nytta för mottagare av tjänsten
 • Ger ett konkret engagemang från lionmedlemmar
 • Innefattar ledarskapsroller för Lions medlemmar
 • Främjar allmän kunskap om Lions service
 • Är miljövänliga

Lions Clubs International ger information och organisatoriskt stöd för antagna serviceprogram. Det finns sju kategorier för antagna serviceprogram.

1. Samhällsservice (medborgar-, kultur-, utbildnings-, hälso-, offentliga, rekreations- och social service)

 • Bygga hem för blinda och handikappade tillsammans med Habitat for Humanity,
 • Lions lag i arbete

2. Katastrofberedskap och insatser

3. Miljöservice

4. Hälsa och friskvård

5. Internationella relationer

6. Lions tillfällen för ungdom 

7. Lions service för barn

Innan några projekt utvecklas bör klubbarna:

 • Definiera målen,
 • Skapa mätbara mål,
 • Använda lokala media för att förklara för samhället vilka positiva resultat projektet ger.

Resurser 

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting