Antagna serviceprogram

 

Mor och dotterLions antagna serviceprogram är exempel på mottot Vi tjänar och är relevanta för lionklubbar internationellt samt uppfyller följande kriterier:

Lions Clubs International ger information och organisatoriskt stöd för antagna serviceprogram. Det finns sju kategorier för antagna serviceprogram.

1. Samhällsservice (medborgar-, kultur-, utbildnings-, hälso-, offentliga, rekreations- och social service)

2. Katastrofberedskap och insatser

3. Miljöservice

4. Hälsa och friskvård

5. Internationella relationer

6. Lions tillfällen för ungdom 

7. Lions service för barn

Innan några projekt utvecklas bör klubbarna:

Resurser 

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting