Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Framgångshistorier


print

Framgångshistorier om resor

Reseframgångshistorier är ett bra sätt att dela information och inspirera. Läs följande artiklar för att få veta hur man gör resan ännu mer framgångsrik.

Distrikt 11C-2 och Valmiera Lions samarbetar i Lettland

År 2002 samarbetade lionmedlemmar från distrikt 11C-2 med lionklubben i Valmiera i Lettland och genomförde en av många lyckade synvårdsresor på landsbygden i Lettland. Partnerskapet mellan värd- och sponsorklubb har varit viktig för programmets framgång.

Lokala lionmedlemmar i Valmiera stödjer projektet genom att samarbeta med kyrkor, vårdkliniker och lokala myndigheter, och de anordnade marktransporter och planlade logistiken samt utbildade highschoolstudenter att tjäna som tolkar. Samtidigt arbetade lionmedlemmarna i distrikt 11C-i månader och förberedde resan, samlade in glasögon och medel. Deras kombinerade insatser har skapat ett hållbart reseprogram som fortsätter att tjäna ett växande antal personer med synnedsättning i Lettland. Visa foton.

“Lions rena vatten” förbättrar livet på landsbygden i Tanzania

Lions i Sverige skapade “Lions rena vatten”-projektet år 2008 för att förbättra tillgången till rent dricksvatten och förbättra hälsan på landsbygden i Morogoro-regionen i Tanzania. I samarbete med lokala vatteningenjörer fastställer projektet behoven i alla samhällen och en lämplig lösning.

Exempelvis tillhandahåller projektet lättanvända handpumpade källor i små byar och skolor, underhåller, skyddar och leder. Genom att engagerat främja projektet har Lions säkerställt sdtöd från andra organisationer såsom Water for All, Water Aid and CARE, generellt ökat effektiviteten och utökat deras resursbas. Läs mer om projektet.

MD 105 skickar vidare hörselutrustning runtom i världen

I mer än 20 år har medlemmar från Multipeldistrikt 105 samlat in hörapparater och andra hörselhjälpmedel och skickat dem vidare till personer med hörselnedsättning runtom i världen. År 1996 etablerades MD105 Hearing Equipment Project officiellt för att anordna insatser och effektivisera insamlings- och utskicksprocessen, vilket gjorde projektet mer effektivt och mångfaldigade dess effekt på behövande samhällen.

Sedan reseverksamheten startade har projektet växt ordentligt och delat ut hörselhjälpmedel till behövande i mer än 40 länder. Mycket av projektets framgång har skett tack vare hängivet arbete av medlemmarna i MD 105, som har arbetat oförtröttligt och bildat många allianser med andra organisationer och enskilda för att bättre tjäna personer med hörselnedsättning.

Dela med er av er lyckade resehistoria.

Om er klubb har deltagit i en resa, berätta om den för oss. Klubbsekreterare kan skicka in en serviceaktivitetsrapport genom MyLCI.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting